Dyslexi är ganska vanligt, ungefär 5–8 % av barnen i en årskull har dyslexi. Det blir i praktiken 1–2 barn per klass. Dyslexi är ett språkligt funktionshinder med biologiska orsaker och har inget att göra med intelligens–annan inlärning kan gå hur lätt som helst. När det gäller barn med behov av särskilt stöd saknar jag alla bra ”egenvårdsappar”. T ex finns ett antal kolhydratsräkningsappar som används av många barn med diabetes typ 1. Exempel är diadetesguru och kolhydratskollen. Skolbarn. Barn med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter behöver extra träning för att lära sig läsa och skriva. Föräldrar och lärare kan göra mycket för att hjälpa till. Kod-Knäckarna erbjuder kunskap, såväl som handfasta tips och övningar på ett pedagogiskt och roligt sätt. Hjälpmedel för barn och vuxna med dyslexi. Ung som gammal dyslektiker hittar saker här som gör läsning och skrivning lättare. Läslinjaler, läspennor, tangentbord, ergonomiska penngrepp, ljudåterkoppling, mm. Appar med specialpedagogiska ... lärospel för barn som ska lära klockan. Räkneråttan 20 kr - matteträning ... gratis - formler i matematik, fysik och kemi för gymnasiet. Digitala räknehäften ModMath gratis - räknehäfte med kalkylator. Hjälp vid dyslexi och dyskalkyli. Med yngre barn är det bra att använda konkret material men här är en app som kompletterar detta material och bygger helt på förståelsen för det du gör när du räknar multiplikation och division. Att förstå unga med dyslexi - mer självständigt lärande med Sveriges första DysseApp! Dysseappen inspirerar unga att skapa egna smarta strategier för lärande. Kvällen handlar om hur du som pedagog eller förälder kan ge ungdomar ökade förutsättningar till ett mer självständigt lärande. För barn med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att aktiviteter med läsning och skrivning är en kombination av tre delar: träning, kompensation och läsupplevelser. Fördelningen mellan dessa tre delar ser olika ut beroende på hur gammalt barnet är och var barnet befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. statens beredning för medicinsk utvärdering • www.sbu.se ft an a / etsabid / nr Insatser för barn och ungdomar med dyslexi har granskats av Statens bered- För dig som behöver hjälp med att skriva, barn som vuxen. penngrepp som underlättar dig att utveckla en bra handstil och grepp om pennorna. För dig som behöver hjälp med att skriva, barn som vuxen. penngrepp som underlättar dig att utveckla en bra handstil och grepp om pennorna. DysseAppen ger barn och unga med dyslexi en verklig chans att bli experter på sitt eget lärande. Klicka på bilden för att läsa mer. Astrid Frylmark berättar om olika utmaningar och lösningar för barn, unga och vuxna med dyslexi. ... Appar för dig som behöver hjälp med att läsa och skriva Därför är det viktigt att du får en ordentlig utredning om du eller ditt barn har ... kontakt med elevhälsan eller en specialpedagog för ... om dyslexi. Appar; Hjälpmedel för ... Barn som har dyskalkyli har svårt med att bedöma antal. Denna rapport har inriktats på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. FDB är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Appar för Windows; ... som analyserar och jämför elevens ögonrörelsemönster med ett unikt material av ögonrörelsemätningar av andra barn med och utan dyslexi. Skoldatatek - appar med möjligheter Spsm: Tips och idéer för iPad Appar för studenter med t.ex. Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet). På Pappas appar finns mängder med recenserade och kontrollerade appar som rekommenderas för barn och elever. Här hittar du bland annat språkutvecklande appar som passar för barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola samt elever med annat modersmål och nyanlända elever. – Om hur barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter mår psykiskt och hur de ser på sig själva. Men också om effekter och elevers upplevelser av assisterande teknik, i det här fallet appar för … Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. ”Denna rapport har inriktats på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Uppgiften gäller för åk 2, men om en elev som gått i skola i t ex fem år i sitt hemland har stora svårigheter med detta, är det en klar indikation på läs- och skrivsvårigheter. Även om en elev inte har haft några större problem med läsning och skrivning på sitt modersmål, kan det ibland bli svårigheter med det nya språket. Vi vänder oss till barn och vuxna med funktionsnedsättning som inte har lärt sig att läsa och skriva. Apptipsen i listan är enbart ett litet urval av alla appar Datateket har tillgång till och som vi testat. Gör en gemensam plan för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och ge dem en smart start i skolan. Ingen ska behöva hamna på efterkälken på grund av dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter! – Det klassiska med barn med autism är att de många gånger vill äta, men de behöver en konkret anledning för att göra det. Genom spelet fick Jonathan en anledning. I och med att han åt så hjälpte han sin hjälte, och om han inte åt skulle POOW inte klara uppdraget, säger Björn Cronzell och tillägger: För ett barn med ADHD kan det betyda att man förflyttar sig från ett onormalt lågt arbetsminne till inom normalintervallet. Utvecklingsmässigt motsvarar det normal utveckling av … FDB är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Litteraturlista - läs-och skriv, dyslexi Länkar om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, konsekvenser Att bli intygsgivare för dyslexi, Universitets- och Högskoleämbetet Hur kan vi… "Vad du säger om mig.Vad du tror om mig.Hur du ser på mig. ”Lösningen Optolexia har tagit fram skapar förutsättningar för en mer jämlik skola och vård genom att hjälpa till att identifiera de barn som ska utredas för dyslexi. Det finns även många bra appar för Smartphones och surfplattor som kan göra det lättare att komma runt läs- och skrivsvårigheterna. Tips på sådana hittar du här . Det finns två intresseföreningar för personer med dyslexi, Dyslexiförbundet ( www.dyslexi.org ) och Föräldraföreningen för dyslektiska barn ( www.fdb.se ). Många barn med språkstörning har syskon, föräldrar eller andra släktingar med liknande svårigheter. Ett barn som har problem med uttal och meningsbyggnad kan till exempel ha en förälder med läs- … På Pappas appar finns mängder med recenserade och kontrollerade appar som rekommenderas för barn och elever. Denna förra kursen om dyslexi och appar för familjer blev snabbt fullbokad, så här kommer nu en ny chans innan ... inklusive många barn med Downs syndrom.