En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om operationell leasing för en personbil. Den första leverantörsfakturan för leasingavtalet uppgår till 25 000 SEK där 5 000 SEK (25 %) är ingående moms, där 15 000 SEK är en förhöjd första leasingavgift och där 5 000 SEK är en löpande leasingavgift. Bokföra hyra / leasing av lastbil och lastbilshyra (bokföring med exempel) Hyra eller leasing av lastbil innebär att en leasegivare äger en lastbil som han låter en leasetagare hyra under en leasingperiod mot betalning av leasingavgifter och vid leasingperiodens slut kan leasetagaren få köpa loss lastbilen för ett lösenpris. Bokföringen av den första förhöjda leasingavgiften gör du i Autokonteringen på ett tillgångskonto (exempelvis 1721 Förubetald leasingavgift personbil) med momskod 55 (halv moms). Observera att vid leasing av maskiner eller annan teknisk utrustning så är hela momsen avdragsgill. Leasing/hyra av bil. Vid leasing/hyra av bil brukar man oftast betala en månadskostnad eller kvartalskostnad för bilen men i många fall är den första betalningen extra stor. Den brukar kallas för en första förhöjd avgift och bokförs därmed som en tillgång. Normalt betalar du en första förhöjd hyra. Fördelen är att hyran blir lägre under de resterande månaderna. Redovisningen för den första förhöjda hyran ska periodiseras över leasingkontraktets löptid. Momsen kan lyftas vid nästa momsredovisning. Traditionell leasing. Ett traditionellt leasingavtal innefattar en förhöjd första hyra och en månadskostnad vanligtvis upplagd på 36 månader. Se även Stafflad leasing. Trängselskatt. Från 1 januari ska Trängselskatten förmånsbeskattas av föraren. Det innebär du får betala trängselskatt för din privata körning ur din egen plånbok. Den första förhöjda hyra ska periodiseras över hela leasingperioden. Har du kontrakt på 36 månader delas den upp på den tiden, har du kontrakt på 48 månader är det den perioden som gäller. Du kan inte ställa leasingavgiften i relation till någon värdeminskning eftersom du inte äger bilen, du hyr den bara. Leasing är en hyra av bil där leasingavgiften bokförs som en hyreskostnad. ... Halv moms är avdragsgill på den "första förhöjda" leasingavgiften. (Extra leasingavgift) Leasingavgifterna är avskrivningsbara till 100%. Löptid mellan 12 - 60 månader. • Malus – Bensin- och dieselbilar med ett utsläpp över 95 gram/km får en förhöjd skatt under de tre första åren där varje gram koldioxid över 95 gram beskattas. Utsläpp över 95 gram/km upp till 140 gram/km beskattas med 82 kr/gram. Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till företag och privatpersoner – främst leasing, hyra och avbetalning. Vi arbetar dels via våra samarbetspartners inom till exempel bil-, fritid-, dator- och maskinhandeln, dels direkt med våra företagskunder. Bokföra leasing av firmabil Företagande och företagsekonomi. Du skall lägga upp den första förhöjda leasingavgiften (ink halva momsen) som en förutbetald kostnad (tillgång). Vanligen betalar man en första förhöjd hyra/leasingavgift i samband med ett nytt leasingavtal. Hos Wasa Kredit kan du även välja att periodisera den förhöjda hyran över en längre period. Se Stafflad leasing . För att få till den bästa räntan så ska du få till en så stor del ”första förhöjd leasing” som möjligt till vilken bolagets likviditet används. När denna är erlagd så återstår dels det belopp som ska amorteras av under avtalstiden (ofta 3 år) samt en del restvärde. Varje månad bokar du sedan 1/36-del (1 323 kr) debet 5615, leasing personbilar och kredit 1720 ända till saldot på konto 1720 blir 0 kr. I detta fall blir den sista bokningen 1 310 kr, sedan är konto 1720 nollställt. I leasingavtal lägger man ofta in en första förhöjd hyra eller så betalar leasetagaren en deposition. Den första förhöjda hyran betraktas som en leasingavgift och är momsbelagd. Den får inte dras av på en gång skattemässigt, utan avdraget ska fördelas under de månader leasingavtalet gäller. Avslut av leasing – ett svårlöst momsproblem. Ett avslut av ett leasingavtal för en personbil kan göras på några olika sätt som har stor påverkan på hanteringen av momsen. Leasing är ett sätt att finansiera ett behov av inventarier till verksamheten. Det är mycket vanligt när det gäller bilar, men förekommer även för kontorsinventarier, maskiner i industrin och är även ett alternativ för att finansiera … Hej! Att du använder konto 5615 för att bokföra leasingavgiften är helt korrekt. Den första förhöjda leasingavgiften skall dock periodiseras, den skall så att säga kostnadsföras över flera perioder (exempelvis 3 år). För ett operationellt leasingavtal ska leasingavgifterna, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, som huvudregel redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden (punkterna 20.13–20.14, BFNAR 2012:1). Kontantinsatsen eller 1:a förhöjd hyra, det momspliktiga beloppet, ska fyllas i rutan “Förhöjd avgift”. Utgående moms skrivs i rutan “Moms leasingavgift”. Fakturans totalbelopp ska även fyllas i på raden "Totalsumma faktura inkl moms". Avbetalningar man gör kvartalsvis eller årligen, tex för leasing. Köper du tex en bil på företaget via leasing så betalar du en första förhöjd hyra som kanske är 20% av bilens kostnad. Köper du tex en bil på företaget via leasing så betalar du en första förhöjd hyra som kanske är 20% av bilens kostnad. Företagsleasing brukar vanligtvis inledas med en "första förhöjd hyra" som oftast är 20% (och gäller alltså inte bara BMW). Eftersom dessa pengar skall in på leasingkontot kan man ju säga att det är att jämställa med en kontaktinsats. Vill man behöver man inte boka de 750 varje månad utan kan istället göra en bokning per år med 9000 (mindre första året om man inte har bilen alla 12 månaderna). Kassaskåpet är enklare, ingen förhöjd första hyra och inga speciella momsregler. Det brukar ju bara vara första förhöjd hyra? 2007-11-22, 22:00. Gilla #2. HTR. Visa profil Visa foruminlägg View Blog Entries Registered User Namn Henrik T. Reg.datum apr 2002 Ort Sthlm! Jobb Hacker Inlägg 5 400. Står det Leasing på bilen hos VV? råd eller Redovisningsrådets rekommendation om leasing. Exempel Ett företag leasar en personbil enligt följande: ... a varje månad). - Utöver den månatliga leasingavgiften om 5 000 kr erläggs den 1 juli 20X0 en första förhöjd hyra om 36 000 kr (exklusive mervärdesskatt om 9 000 kr). Det allmänna rådet behandlar hur anskaffningsvärdet skall beräknas om förvärvet sker innan hyrestiden gått ut och leasetagaren vid leasingavtalets ingång erlagt en första förhöjd leasingavgift. Oftast krävs en första förhöjd hyra (kontantinsats), vilket innebär att du belastar företagets likviditet direkt vid kontraktsskrivningen. Du kan ofta vara med och påverka hur stor den första avgiften ska vara lite beroende på bl.a. restvärde och kreditvärdighet.