Dessa ska ha begått allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i samband med offensiver i kurddominerade områden i sydöstra Turkiet. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Turkiet ska sluta begå brott mot mänskligheten mot kurder och andra etniska minoriteter och tillkännager detta för regeringen. Barn i åldersgruppen 12–18 år har arresterats och blivit utsatta för våld av polisen. Turkiet går in en allt djupare kris – både när det gäller ekonomin och de mänskliga rättigheterna. Därför är det upp till arbetarrörelsen att bryta tystnaden och kräva stopp på kräkningar av yttrandefriheten, stopp på godtyckliga arresteringarna av journalister och fackligt aktiva och ett stopp på förtrycket av kurder … Mänskliga rättigheter i arbetslivet kränks i allt fler länder. Bland de tio sämst rankade i världsfackets så kallade rättighetsindex finns Kina, Guatemala och Förenade Arabemiraten – länder som är kända för bristande demokrati och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Det här leder till att bland annat journalister och fackligt aktiva fängslas. mänskliga rättigheter i samband med terrorismbekämpning att han inte fann övertygande bevis om att en fullgod mekanism för utredning finns på plats i Turkiet (se vidare under avsnitt fem och sex). Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Turkiet ska sluta döma journalister till fängelse och tillkännager detta för regeringen. I samband med statsbesöket uppmärksammade statsminister Fredrik Reinfeldt att Turkiet bryter mot de mänskliga rättigheterna. Turkiet slår allt hårdare mot mänskliga rättigheter Turkiet går in en allt djupare kris – både när det gäller ekonomin och de mänskliga rättigheterna. urkiet har gjort sig skyldigt till omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna efter invasionen av norra Cypern 1974. Det senaste året har världsledare spridit hat, inte värnat om mänskliga rättigheter, ignorerat brott mot mänskligheten och låtit ojämlikhet och lidande gå för långt. Försvara barns rättigheter i Turkiet! Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har uppmanat Turkiet att utreda anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter i sydöstra Turkiet. I Turkiet fängslas och hotas ... Ryck upp dig Premiärminister Tayyip Erdogan har tidigare visat obehagliga tendenser med allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. I samband med statsbesöket uppmärksammade statsminister Fredrik Reinfeldt att Turkiet bryter mot de mänskliga rättigheterna. Den här veckan besöker den högsta turkiska politiska ledningen Sverige. Vid brott mot mänskliga rättigheter är det viktigt att de som bryter dem ställs inför rätta. Det är oacceptabelt att ett land som Turkiet kommer undan med brott som inte andra länder gör. Rättvisepartiet Socialisterna har inga illusioner om den svenska högerregeringens vilja att tala om yttrandefrihet eller mänskliga rättigheter. Turkiets brott mot mänskliga rättigheter drabbar fackliga. 2013-03-13. 2013-03-13. av Anne Ludvigsson (s) till utrikesminister Carl Bildt (m) Sedan 2006 har tusentals minderåriga åtalats för brott mot landets antiterroristlagar. Inflationen ökar i rasande takt och allt fler grips för att de säger vad de tycker. FN riktar skarpa anklagelser mot turkiska säkerhetsstyrkor. Turkiet undertecknade i september 2005 tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr. Omvärlden måste försvara barns rättigheter och Turkiet måste tala klarspråk om hur man ser på skydd mot sexuella övergrepp och giftermål med unga, säger Svenska FN-förbundet som driver kampanjen Stoppa barnäktenskap. Det visar världsfacket ITUC:s lista över de länder i världen som är sämst på mänskliga rättigheter i arbetslivet, som släpps idag. FN riktar skarpa anklagelser mot turkiska säkerhetsstyrkor. Fler länder begår brott mot de mänskliga rättigheterna i arbetslivet . Den här veckan besöker den högsta turkiska politiska ledningen Sverige. Bryt tystnaden om Turkiets brott mot mänskliga rättigheter. regeringens säkerhetstyrkor. Turkiet är ett land som historiskt sett har kommit undan med folkmord, det grövsta brottet mot mänskligheten, och som än idag kommer undan med brott mot mänskligheten. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har uppmanat Turkiet att utreda anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter i sydöstra Turkiet. Turkiets brott mot mänskliga rättigheter drabbar fackliga. 2009/10:921 Turkiet och brott mot FN:s barnkonvention. Några exempel är: - Antalet länder där arbetstagare gripits eller fängslats när de ställt krav på bättre arbetsvillkor eller demokratiska reformer har ökat från 35 till 44. - Detta är klara brott mot de mänskliga rättigheterna enligt de FN stadgar som Sverige en gång undertecknade. FN riktar skarpa anklagelser mot turkiska säkerhetsstyrkor. Efter att situationen i fängelserna under flera år förbättrats har villkoren på häktningsanstalter och fängelser återigen försämrats. ge en fullständig bild av läget för de mänskliga Mänskliga rättigheter i Turkiet 2007 ... brott. Det här leder till att bland annat journalister och fackligt aktiva fängslas. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter innehåller information om vad mänskliga rättigheter är och vad regeringen gör på området. Inflationen ökar i rasande takt och allt fler grips för att de säger vad de tycker.