När en viss inventarie är avskriven till 0 så har du för just den inventarien anskaffningsvärdet i debet på ett 12x0-konto och den ackumulerade avskrivningen med samma belopp på ett 12x9-konto. Om den är fullt avskriven så blir det ingen förlust utan en vinst. Och du har helt rätt när det gäller momsrapporten. Den diffar alltid vid en fsg av inventarier. Svar: Försäljning av inventarie innebär ingen ”vanlig” intäkt. Istället skall man först räkna ut om försäljningen innebär en vinst eller en förlust jämfört med det bokförda värdet. Istället skall man först räkna ut om försäljningen innebär en vinst eller en förlust jämfört med det bokförda värdet. Bokföra försäljning av inventarier - eEkonomi detta hjälpte mig. 5. Jag håller med. Sluta Gilla. 9. Följ. Sluta följ. 18. Fråga Uppdaterades för 2 år sedan Besvarad (Redigerad) detta hjälpte mig. 5. Jag håller med. Hur bokför man försäljning av inventarie, här gäller det maskiner som har sålts för samma summa som inköp men blev avskrivna förra året och hur redorvisar man detta på momsdeklarationen. Så fort det uppstår en vinst / förlust vid försäljning av en inventarie ska det påverka resultat räkningen. Bokföra skrotad inventarie? 2009-11-25 14:29 : Hej! Jag har en laptop som skulle skrivits av på fem år men som nu efter knappt tre år är död och ska skrotas. Försäljning av inventarier skall bokföras på ett något annorlunda sätt än vanlig försäljning. Det beror på att du behöver ta hänsyn både till inventariens bokförda värde och de ackumulerade avskrivningar som är gjorda på de inventarier du säljer. När användningstiden löpt ut bör ju tillgången vara helt avskriven. Förteckningen av anläggningstillgångar ger här besked om när en tillgång bör vara avskriven. Förteckningen är därför ett viktigt verktyg när man ska bedöma om inventarierna är övervärderade i bokföringen och om de behöver skrivas ned. Så bokför du inventarier, inköp av inventarier, försäljning av inventarier och avskrivningar av inventarier. Så bokför du inventarier, inköp av inventarier, försäljning av inventarier och avskrivningar av inventarier. ... Säg att du har en livslängd på din inventarie på 5 år. När inventarier är helt avskriven kan dessa antingen räknas som noll i värde eller ett restvärde som aldrig kommer att förändras. Om man då väljer att sälja bilen kommer hela försäljningen ses som ren vinst för företaget in den är helt avskriven … Hej, jag har haft en diskussion med några kollegor om an anskaffning som gjordes 2012. Vid beräkningen av överavskrivningarna gav jag förslaget att 30-regeln skulle användas. En redovisningsenhet innehar inventarier i form av kontorsmöbler och har registrerat varje enskild inventarie i sitt anläggningsregister. Under räkenskapsåret 2009 gjordes planenliga avskrivningar med 20 000 SEK enligt ett avskrivningsunderlag från anläggningsregistret. Undrar om någon kan hjälpa mig hur jag skall bokföra en bil som vi lämnat i inbyte vid köp av en ny bil. Bilen köptes 2007 för 50 000 kr konto 1930, 40 000kr 1240, 10 000 kr 2641, (full rätt att dra ing moms då detta är en bil med flak) Denna bil är avskriven med 8000kr/år tot 24 000kr (det är 16 000 kr kvar att skriva av). Ser ni hur den skattemässigt skrivs av snabbare i början, medan de planenliga i slutet ”kommer ikapp”? Underavskrivningar. Om något skrivs av snabbare än över fem år uppkommer underavskrivningar, dvs att den skattemässigt skrivs av långsammare än planenligt.Skattemässigt kan en inventarie nämligen aldrig skrivas av snabbare än … Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor. Rättserien Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden. Skapa konto "8710 Intäkt vid försäljning av inventarie" alternativt exempelvis "7973 Förlust avyttring av inventarie". Boka ut inventarien från konto 1220 - där den står som tillgång, boka bort avskrivningen från konto 1229 - där avskrivningen av densamma står (eller om du har andra konton, som 1200-1209 eller 1250-1259 etc). inventarie eller en bil kan tre olika scenarios uppstå. Den säljs med vinst [realisationsvinst]. ... - försäljning av anläggningstillgång » ... Även om inventarien är helt avskriven i företagets räkenskaper ska den fortfarande vara noterad i företagets anläggningsregister. Registret ska senast uppdateras vid varja bokslut. Detta gör man eftersom tillgången beräknas finnas kvar i verksamheten i många år, samtidigt som inköpskostnaden för t.ex. en maskin kan vara så hög att den skattepliktiga vinsten helt hade kunnat elimineras om allt drogs av på en gång. Denna manöver föranleds av den begränsade funktionaliteten i programvaran för hantering av inventarier" "Försäljningshandling för avregistrering av inventarie nr ÅÄÖ. Ingår som delmoment i leverantörsfaktura nr 123 från Maskinkrängaren AB med verifikatnummer YY. 9.5.2.2 Intern försäljning eller överflyttning av inventarie till annan enhet 9.5.3 Inbytesaffärer ... Det är viktigt att komma ihåg att även om en tillgång är helt avskriven, kan den ändå ha ett marknadsvärde. ... Försäljning av förbrukningsinventarier som registrerats i anläggningsregistret på 64*-konton ska momsbeläggas. När tillgångar köps in i en näringsverksamhet kan de antingen vara anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. För anläggningstillgångar som finansieras helt av externa medel gör centrala ... Vid försäljning av datorer ska inga programvaror medfölja utrustningen. Det innebär att tillgången aldrig blir helt avskriven. ... försäljning av anläggningstillgång ... inventarie eller en bil kan tre olika scenarios uppstå. Jag körde hela förra året men med mycket hjälp av bekanta, ... Så köper man inte till nåt så är ju grejerna helt avskrivna efter fem år. Grundläggande bestämmelser (punkterna 10.1–10.7) En eller flera immateriella eller materiella anläggningstillgångar? (punkt 10.1) Enligt 2 kap. 4 § första Det innebär att tillgången aldrig blir helt avskriven. ... försäljning av anläggningstillgång ... inventarie eller en bil kan tre olika scenarios uppstå. När ett företag säljer eller utrangerar anläggningstillgångar skall detta registreras i anläggningsregistret. Enligt huvudregeln får avdrag göras med högst 30 % på summan av inventariernas bokförda värde vid beskattningsårets ingång ... Försäljning & Lönsamhet; Detta ger ju att en inventarie efter 5 år inte säkert är helt avskriven. Här följer några saker du bör tänka på vid försäljning av inventarier. ... Detsamma gäller inventarier som är helt avskrivna i bokföringen. För anläggningstillgångar som finansieras helt av externa medel gör centrala ... Försäljning och utrangering av anläggningar kan ske när som helst under året. ... (vilket det ju borde bli i caset med att datorn är avskriven ned till 1 kr ... skrivits av helt?