Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar instiftades av överbefälhavaren 2015. Medaljen är av åttonde storleken och utförs i valörerna guld, silver och brons. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten en lagerkrans samt texten "FÖR RIKETS FÖRSVAR". Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar är en svensk militär utmärkelse och medalj som instiftades av Försvarsmakten år 2015. Medaljen utdelas till Gruppbefäl, soldater och sjömän efter viss tjänstgöringstid. Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar instiftades av förre ÖB Sverker Göransson för GSS – gruppbefäl, soldater och sjömän. Medaljen finns i tre valörer och ett tilläggstecken. Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar är en utmärkelse som endast tilldelas militär personal med pågående anställning i personalgrupp 3, d.v.s. anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Miniatyrmedalj av Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i brons. Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen. Släpspänne till Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar. Kundvagn 0 st Totalt 0 kr. Kundvagnen är tom. ... Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar. FMGSSBM/SM/GM. 70 kr / st. Antal. st. Lägg i kundvagnen. Nu finns produkten i kundvagnen. Till kassan 1. Inlägg om För rikets försvar skrivna av Phaleristica. Webbplatsen Medalj.nu gör skäl för sin devis att vara en ”komplett förteckning över världens släpspännen och medaljer”. Sedan några timmar tillbaka finns där en medalj – Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj – som instiftats i år men som mig veterligen inte gjorts offentlig … Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar är en utmärkelse som endast tilldelas militär personal med pågående anställning i personalgrupp 3, d.v.s. anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar är en svensk militär utmärkelse och medalj som instiftades av Försvarsmakten år 2015. Medaljen får bäras av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) efter viss tjänstgöringstid. Dess åtsida visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt texten "För rikets försvar" runt ytterkanten. Frånsidan har en lagerkrans runt ytterkanten och förses med utbildningsförbandets kortnamn och årtal. Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar är en utmärkelse som endast tilldelas militär personal med pågående anställning i personalgrupp 3, d.v.s. anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. 11:18 Ny tjänstgöringsmedalj inom Försvarsmakten Webbplatsen Medalj.nu gör skäl för sin devis att vara en ”komplett förteckning över världens släpspännen och medaljer”. Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar är en svensk militär utmärkelse och medalj som instiftades av Försvarsmakten år 2015. Medaljen får bäras av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) efter viss tjänstgöringstid. Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar är en utmärkelse som endast tilldelas militär personal med pågående som anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Varje enskild tilldelning beslutas av förbandschef. Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar Medaljen är endast för militär personal med pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman, kallat GSS. Igår delades Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar ut till flera av våra kollegor på regementet. Både brons (tilldelas efter fyra års anställning som GSS) och silver (sex års anställning) delades ut. För den som i framtiden tilldelas tjänstgöringsmedalj för rikets försvar kommer detta att ha ett enormt stort värde för den enskilde hemvärnssoldaten/befälet. RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE: Motionären tar upp en viktig frågeställning beträffande tjänstgöringsmedaljer inom hemvärnet. tjänstgöringsmedalj för rikets försvar under liknande förutsättningar som tjänstgörande GSS i Försvarsmakten. Medaljens utförande bör med fördel vara samma som Försvarsmaktens eftersom Hemvärnet tillsammans med Försvarsmakten de facto är grunden till Sveriges försvar. Igår delades Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar ut till flera av våra kollegor på regementet. Både brons (tilldelas efter fyra års anställning som GSS) och silver (sex års anställning) delades ut. I samband med detta medaljerades fyra av Wadsbos soldater, de tilldelades Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj i brons för rikets försvar. Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar Medaljen är endast för militär personal med pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman, kallat GSS. För nit och redlighet i rikets tjänst; För ... Försvarsmaktens belöningsmedalj för ... Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar; G. Dessutom måste regeringens uppföljning av försvarsmaktens mål- och resultatuppfyllelse ske oftare än idag. För det krävs att politikerna är tydliga till Försvarsmakten vilket försvar och vilken förmåga de beställer. Rikets inre säkerhet. Sverige står inför nya hot. Idag kommer dessa framför allt inifrån. ... för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar. Illis quorum meruere labores (latin: "åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det") , vardagligt kallad Illis quorum, är en svensk kunglig medalj (Regeringens belöningsmedaljer) som utdelas av regeringen för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Nordstjärneorden var tänkt att vara en belöning för medborgerliga förtjänster, ämbets- eller tjänstemannagärning, vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar. Den hade ursprungligen två … 6 Sida 2 (2) tjänstgöringsmedalj för rikets försvar under liknande förutsättningar som tjänstgörande GSS i Försvarsmakten. Medaljens utförande bör med fördel vara samma som Försvarsmaktens eftersom Hemvärnet tillsammans med Försvarsmakten de facto är grunden till Sveriges försvar. sjömän som har tjänstgjort en längre tid hos oss och därmed hedras med Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar. Tjänstgöringsmedaljen för rikets försvar delas ut i tre olika favörer: brons (fyra års anställning), silver (sex års anställning), guld (åtta års För berömliga gärningar är en svensk medalj som instiftades 1832 av Kungl.Maj:t för att belöna svenskar för "behjärtade räddningsbragder". Sedan 1975 delas den ut av regeringen till "personer som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara", i genomsnitt mindre än en gång per år. Den bäres i blått band med gula kanter. 6 months ago RED Friday ? Repost from @swedishcombatcamera - En av våra specialister ingår just nu i ME05 som befinner sig utanför Somalias kust för att förebygga och bekämpa piratverksamhet. På bilden genomförs ett spaningsuppdrag med helikopter. Som en del i det arbetet har en ny utmärkelse tagits fram: ”Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar.” Medaljen är endast för militär personal med pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman.