Beroende på hur mycket du måste veta, finns det mycket förklarat på nätet. 5.2.2 Från DNA-molekyl till egenskap ... 5.3 Hur undervisas genteknik? En molekyl som kan kopiera sig själv effektivare lägger beslag på större andel av byggmaterialet, blir snabbt fler, och tar snart över helt. Beskriv hur vanlig celldelning (mitos) går till. Hur bildades denna RNA molekyl? Detta innebär att även DNA kan kopiera sig själv. Denna ordningsföljd avgör vilken form proteinet får och vilken funktion det kan … Eftersom en cell skall bli två måste vårt DNA kopieras så att en kopia bildas. ... • Gener består av DNA. Efter transkriptionen tar RNA meddelandet (mRNA) från cellkärnan till ribosomen där proteiner bildas … DNA-molekylen kan liknas vid en planritning efter vilken proteinerna och cellerna i en organism byggs upp. ... är intressant att citera eftersom en encyklopedi inte kan tillåta sig själv att ge ... sig säkrare besked). kunna beskriva hur en mutation uppkommer, vad orsakerna kan vara, ... växter och djur, och kan därför kallas ” livets molekyl ”. • Gener kodar för proteiner. O tråd är nu en modell för att bygga en ny DNA-molekyl. ... och det kan kopiera sig självt och korrekturläsa ... Hur kan DNA kopieras så exakt? Så en kommentar om intelligens och rasskillnder. Fria byggstenar plockas in och binds till de två enkelsträngarna. Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden ... DNA- molekyl, gen och protein? En liten del av en DNA-molekyl som innehåller meningsfull information kallas för en gen. En gen består av baspar. DNA-molekylen kan kopiera sig själv, kallas replikation. Varför måste det kunna bildas kopior av cellernas DNA-molekyler? Ett enzym-ett protein som påskyndar reaktionen, i detta fall de bakterier av E. coli DNA-polymeras I-rör sig längs mallen och välj motsvarande bas för att skapa en ny baspar. Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Varje kromosom innehåller en molekyl av DNA. 18. Var i kroppen pågår reduktionsdelning (meios)? Det ligger i kärnan i varje cell . ... som kan kopiera sig själv och utvecklas till DNA samt ... i tiden kan man bilda sig en föreställning av hur den ... kan inte tänka så. 17. Mitos innefattar celldelning och att DNA kopierar sig själv är en förutsättning för att cellen ska dela sig. Dessutom kan DNA kopiera sig själv och bilda en ny cell som innehåller samma information. DNA kopierar inte sig själv, däremot innehåller den informationen om hur de proteiner som kopierar DNA ser ut. Varför måste det kunna bildas kopior av cellernas DNA-molekyler? • Kromosomer förekommer i par, en från varje förälder. Innan liv uppstod fanns det troligen en rad enklare … En alltid parvis med T och G med C. För att kopiera sig själv, rullas och splittringar DNA-molekylen. En bok är ett stycke digital information ... Detta gäller även arvsmassan.” Författaren tillägger: ”Arvsmassan är en mycket finurlig bok eftersom den både kan fotokopiera sig själv och läsa sig själv under rätt omständigheter.” 22 Det leder oss in på en annan viktig funktion hos DNA. • Celler kan bli olika beroende på vilka gener som är aktiva. Börja där. DNA är receptet för hur proteinerna är ... När en cell delar sig bildas två nya exakt likadana celler. Varför måste det kunna bildas kopior av cellernas DNA-molekyler? DNA är en molekyl. 18. Processen där DNA kopierar sig själv kallas för replikation. ... DNA kopiera sig själv. Beskriv hur en DNA-molekyl kan kopiera sig själv. 15. Väldgt enkelt kan man sammafatta hur det går till när cellernas DNA kopieras så här. Nukleotiderna fäster sig på baserna som ”säger” hur proteinet ska ser ut. Arvsanlagskopiering. DNA , eller Deoxiribonukleinsyra , fungerar som instruktioner för levande organismer . När detta är gjort kan cellen delas. • DNA kan kopiera sig själv. När en cell delar sig bildas två nya exakt likadana celler. Så här går det till när DNA-molekylen kopierar sig själv innan en cell delar sig i två: DNA-molekylen delar upp sig som ett blixtlås, i två enkelsträngar. Efter 30 timmar blev den kopiebildande RNA-ribozymen 100 miljoner gånger talrikare i Scripps-försöket. 16. 14. När forskare som studerar livets uppkomst lyckats framställa ribozymer som kan reglera sin egen syntes, blev den dominerande teorin att det allra första livet på jorden bestod av en RNA-molekyl som hade förmågan att kopiera sig själv. 12. Var i kroppen pågår reduktionsdelning (meios)? 15. Det finns ett stort antal proteiner som binder sig till DNA-kedjan och bidrar till att hålla ordning på den långa kedjan, ge den en hanterbar fysisk form och kontrollera vilka andra molekyler som kan bearbeta den. Vad skiljer resultatet av reduktionsdelning från resultatet av vanlig celldelning? Dessutom kan DNA kopiera sig själv och bilda en ny cell som innehåller samma information. • Gener finns i olika varianter. Hos kaniner dominerar anlag för svart pälsfärg över anlag för vit pälsfärg. • Gener kan sättas på och stängas av. 13. Beskriv hur vanlig celldelning (mitos) går till. En tätt packad DNA-molekyl med spolar och ställning bildar en kromosom. 17. 14. RNA molekylen kan göra bägge dessa saker, och en del RNA molekyler har förmågan att kopiera sig själv (själv replikerande). Men rent DNA förökar sig inte på egen hand. ... DNA kan kopiera sig själv. Detta innebär att även DNA kan kopiera sig själv. En liten del av en DNA-molekyl som innehåller meningsfull information kallas för en gen. En gen består av baspar. DNA:t kopierar sig själv 1.DNA-molekyl som hålls ihop av kvävebaser där G endast passar ihop med C och T endast med A 2.DNA-molekylens båda strängar har Beskriv hur en DNA-molekyl kan kopiera sig själv. Den kan även fungera som mall vid bildning av RNA-molekylen, transkription. Del 1 handlar om grunderna, om DNA-spiralerna, hur de hänger ihop, om RNA och hur de hjälper till för att bygga nya proteiner (ny DNA-molekyl). • DNA kan kopiera sig själv. • Gener består av DNA. En gen i arvsmassan är en sekvens av nukleotider (se nedan) i en DNA-molekyl i någon av kromosomerna, som översätts till en motsvarande ordningsföljd av aminosyror i ett protein. Del 2 tar upp de 23 kromosomparen, hur de ärvs från mamma och pappa. Ett problem kvarstod dock. En DNA-molekyl ser ut som en vriden stege form som kallas en " dubbelspiral . En intressant sak är att man faktiskt kunnat åstadkomma en liten mikro evolution i provrör genom att börja med sådana självreplikerande RNA molekyler. Beskriv hur en DNA-molekyl kan kopiera sig själv. 16. Vad skiljer resultatet av reduktionsdelning från resultatet av vanlig celldelning?