4. Hur stor halveringstid har en radioaktiv nuklid vars sönderfallskonstant är 0,34 år^–1? Hittar inget att jobba med mer än att just sönderfallskonstanten är 0,34år ^-1 -> 2,9 år. 1) Hur stor halveringstid har en radioaktiv nuklid vars sönderfallskonstant är 0.34 år^-1? 2) Aktiviteten hos ett radioaktivt preparat minskade till 42% av sitt begynnelsevärde på 13 dygn. Hur stor halveringstid har en radioaktiv nuklid vars sönderfallskonstant är 0,34 år^–1? Dessa kärnor har emellertid en halveringstid överstigande 10 20 år, vilket jämfört med universums ålder 13.7*10 9 år kan ansers vara stabilt! För varje masstal finns alltså en eller möjligen två kärnor som är stabila med ovanstående definition. Dessa kärnor har emellertid en halveringstid överstigande 10 20 år, vilket jämfört med universums ålder 13.7*10 9 år kan ansers vara stabilt! För varje masstal finns alltså en eller möjligen två kärnor som är stabila med ovanstående definition. Till exempel har 137 Cs en halveringstid på 30 år, 90 Sr har 29 år och 131 I har åtta dygn. Man kan inte förstöra eller skynda på radionuklidernas sönderfall, utan det är endast tiden som kan bryta ner dem. Efter tio halveringar finns ungefär en tusendel kvar av den ursprungliga radionukliden. Detta sönderfall sker enligt fig In β - E max =0,87 MeV β - E max =1,0 116 Sn 2,52 2,38 2,11 1,29 0 MeV Figur 1 Figuren är förenklad, men det framgår att det efter β-sönderfallet följande γ-sönderfallet är mycket sammansatt. 4. Hur stor halveringstid har en radioaktiv nuklid vars sönderfallskonstant är 0,34 år^–1? 1) Hur stor halveringstid har en radioaktiv nuklid vars sönderfallskonstant är 0.34 år^-1? Hur stor halveringstid har en radioaktiv nuklid vars sönderfallskonstant är 0,34 år^–1? Till exempel har 137 Cs en halveringstid på 30 år, 90 Sr har ... strålningens våglängd och hur stor skärmningen är. 4. Hur stor halveringstid har en radioaktiv nuklid vars sönderfallskonstant är 0,34 år^–1? Hittar inget att jobba med mer än att just sönderfallskonstanten är 0,34år ^-1 -> 2,9 år. 1) Hur stor halveringstid har en radioaktiv nuklid vars sönderfallskonstant är 0.34 år^-1? 2) Aktiviteten hos ett radioaktivt preparat minskade till 42% av … Hur stor halveringstid har en radioaktiv nuklid vars sönderfallskonstant är 0,34 år^–1? Dessa kärnor har emellertid en halveringstid överstigande 10 20 år, vilket jämfört med universums ålder 13.7*10 9 år kan ansers vara stabilt! För varje masstal finns alltså en eller möjligen två kärnor som är stabila med ovanstående definition. Dessa kärnor har emellertid en halveringstid överstigande 10 20 år, vilket jämfört med universums ålder 13.7*10 9 år kan ansers vara stabilt! För varje masstal finns alltså en eller möjligen två kärnor som är stabila med ovanstående definition. Till exempel har 137 Cs en halveringstid på 30 år, 90 Sr har 29 år och 131 I har åtta dygn. Man kan inte förstöra eller skynda på radionuklidernas sönderfall, utan det är endast tiden som kan bryta ner dem. Efter tio halveringar finns ungefär en tusendel kvar av den ursprungliga radionukliden. Detta sönderfall sker enligt fig In β - E max =0,87 MeV β - E max =1,0 116 Sn 2,52 2,38 2,11 1,29 0 MeV Figur 1 Figuren är förenklad, men det framgår att det efter β-sönderfallet följande γ-sönderfallet är mycket sammansatt.