Den här webbplatsen är under uppbyggnad. För andra betydelser, se Venus (olika betydelser). Man tillbad många gudar och en av de viktigaste var krigs- och åskguden Indra som hade många likheter med Tor och Zeus i nordisk respektive grekisk mytologi. Arierna hade fört med sig skriftspråket sanskrit och religiösa skrifter (Vedaböckerna) började författas. Böcker är högre väsen och de enda som talar så högt att till och med framtiden kan höra dem - Elisabeth B. Browning. Här får vi möta varulvar, vålnader, vampyrliknande kvinnliga väsen, häxor och trollkarlar. Pallas är namnet på flera olika gestalter i grekisk mytologi, både manliga och kvinnliga. Med Kronos i spetsen störtade dessa. I så fall till saknad för inget mot gott strävande väsen eller själ och till stor lycka för vårt samhälle och framtida väl. Böcker är högre väsen och de enda som talar så högt att till och med framtiden kan höra dem - Elisabeth B. Browning Det grekiska dramat Även om skådespel hade ägt rum innan anses teaterkonsten som vi känner den härstamma från antikens dagar. Det är ljuset i … Från Wikipedia. Cirka fyrtio monster från olika länder presenteras. Kronos störtades av sin son Zeus. I grekisk mytologi var sirenerna vackra, fågelliknande kvinnliga väsen som levde till havs. ... Nymfer är kvinnliga naturväsen. Son till Mars och Venus. Gudar och gudinnor i grekisk mytologi De grekiska gudar och gudinnor som ingick i kulturens gudavärld skulle senare återkomma i den romerska och de romerska namnen finns nämnda i presentationerna. Pallas. De bor i våra skogar eller i källor eller älvar. Satyrerna är alla manliga. I nordisk mytologi finns ca 25 gudinnor, och då har jag inte räknat in andra kvinnliga väsen som diser, fylgjor och valkyrior. Enligt myten är Venus född ur havets skum. Vi har underbara söta änglar, trädgårdsprydnader i form av djur och mytiska väsen, nostalgiska. Här hör alla hemma som inte är gudar, människor eller nymfer i grekisk mytologi. Athena var civilisationens (det välordnade livet), vishetens och de kvinnliga hantverkens gudinna. Pallas är namnet på flera olika gestalter i grekisk mytologi, både manliga och kvinnliga. Till dem hör : - Pallas, flodguden Tritons dotter, var gudinnan Athenas vän och fostersyster. En omständighet värd att nämna här är att i grekisk mytologi omgavs jorden av ett hav, detta gigantiska hav kallades Okeanos. Venus är kärlekens och den kvinnliga skönhetens gudinna i romersk mytologi. Pallas är namnet på flera olika gestalter i grekisk mytologi, både manliga och kvinnliga. De kristna missionärerna tyckte särskilt illa om de kvinnliga gudarna. Sirener är ett annat kvinnligt vattenväsen som förekom i grekisk mytologi. Han förvisades till underjorden för att under återstoden av sitt liv underkasta sig en enda verksamhet, nämligen att skjuta en sten uppför en kulle. Det betyder … ... olika former: skämt, sagor, ordspråk, gåtor och sägner. Till exempel titaner, gudar och monster. Det var av stor vikt att visa hänsyn gentemot Naturen, detta … Den uppfattades som ett ociviliserat skogsväsen som levde ett otyglat liv. Med sina trollbindande sånger lockade de sjömän i havsdjupet där de mötte sin död. Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser. I grekisk mytologi sömnens gud. Influenserna till den fornnordiska religionens mytologi har kommit från många håll, bland annat från grekisk och romersk mytologi. Hans moder var gudinnan Sadb, dotter till Bodb Berg, som genom en druids trolldom förvandlades till ett rådjur. Älvorna är små vitklädda kvinnliga skönheter som dansar i månskenet. Nordisk-mytologi.se finns främst för att du med intresse för nordisk mytologi ska hitta information, men behöver trots allt betala för sin plats på nätet. Zeus är den högste guden i den grekiska mytologin och alla andra gudar och väsen måste lyda honom. De var kända som vilda och galna … I grekisk mytologi var kentauren eller centauren ett blandväsen mellan människa och häst, med överkropp, armar och huvud som en människa men bål och ben som en häst. De kan delas upp i två grupper. Liksom Helios vandrar hon över himlen i sin vagn, dragen av oxar, men om natten. Grekisk mytologi Den mest berömda Amazonas historia i den grekiska mytologin kan hittas i nionde arbete Herakles, son till Zeus och en dödlig kvinna. Tjuren var ett viktigt djur. Dikten under den grekiska antiken. Jamen, ska man inte kunna gilla Wagner för att han var Hitlers favoritkompositör? 1200 relationer. I grekisk mytologi finns det bara två sorters naturväsen. Hennes motsvarighet i grekisk mytologi är Afrodite. Oisin. En mans överkropp och en bocks underkropp. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Den fornnordiska mytologin utgår från den bild nordborna hade av sin egen värld som de kallade för Midgård. Grekiska myter och sagor. Ursprungligen var hon en fornitalisk gudinna vilken synes ha dyrkats som det på våren uppvaknande, svällande naturlivets gudomlighet, och som … De sades locka sjömän med sin vackra sång och fick dem att krossa sin skepp mot berg och stenar. Visst tusan har bruden på bilden en hel del likheter med Medusa, hon ser också ut att kunna förstena… Det förekommer dock ofta avvikelser i roller och attribut mellan de grekiska och romerska motsvarigheterna. Satyrer - I grekisk mytologi är satyrerna (grekiska: satyroi) manliga naturväsen, hälften människor, hälften djur, som hemsöker skogar och berg som följeslagare till Pan och framför allt Dionysos. Hera, svartsjuka hustru Zeus, Heracles gav utföra uppgiften omöjliga tio verk. lilatu Gudinna, Sumerisk gudom: Lilith, demonernas moder, vampyrernas drottning, skökornas härskarinna och ondskans furstinna, är ett väsen som hemsökt människorna allt sedan sumerernas tid fram till vår egen. Venus är kärlekens och den kvinnliga skönhetens gudinna i romersk mytologi.Enligt myten är Venus född ur havets skum. De kan delas upp i två grupper. Hennes motsvarighet i grekisk mytologi är Afrodite. Mot Sisyfos utdelade gudarna ett särdeles erbarmligt straff. Om du vill bidra med texter så kan du skicka dem till info@nordiskmytologi.se - Uppdaterad 26/09/2018 Dryaderna befolkade träden, ... Människoätande väsen försedda med fågelhuvud och med oemotståndlig sångröst, som med sin sång lockade sjöfarande in i döden bland rev och klippor. Precis som med Homeros långa hjältedikter lästes inte heller dikter från boksidor i antikens Grekland utan framfördes ofta till musik och dans. Man kan se ringar i gräset, frodigt gräs som sticker av mot omgivningen där de har dansat. I grekisk mytologi var sirenerna vackra, fågelliknande kvinnliga väsen som levde till havs. Grekisk mytologi är en samling mytologiska berättelser som innefattar såväl svarssägner och skapelseberättelse, mytologiska beskrivningar av äldre historiska händelser som rent sagostoff. Ja, visst! Han benämns som bard, krigare och son till den store hjälten Fionn (Finn mac Cool). I vilket fall … Oisin är en mytisk gestalt som härstammar från den senare tiden av keltisk mytologi. Grekisk mytologi gudar, hjältar och monster . Här får vi möta varulvar, vålnader, vampyrliknande kvinnliga väsen, häxor och trollkarlar.