Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar åt … Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan vide, asp och al. Bror bygger dammar åt … mor hon går på grönan äng, bäddar barnets blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader. utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval. mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar. åt sin såg och hammar. Syster sopar stugan ren, Mor hon går på grönan äng, C7 F bäddar barnet blomstersäng, Dm Ddim C strör långa rader G7 C ut av rosenblader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan vide, asp och al. Bror bygger dammar ... och gullspann på änne. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader. utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval. mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan vide, asp och al. Bror bygger dammar åt … Vaggvisa Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng. Ute blåser sommarvind,göken gal i högan lind,mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar åt sin såg och hammar. Vaggvisa Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader. utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval. mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar åt sin såg och hammar. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan vide, asp och al. Bror bygger dammar åt … 1. Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar åt sin såg och hammar. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar åt … Mor hon går på grönan äng bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Några kända böcker. I sina bilderböcker förenade Ottilia bild och text på ett för tiden helt nytt sätt. Hennes första bok gavs ut år 1885 – Barnens julbok för Mamma och Småttingarne. Lyrics for Dansen den går på grönan äng (frykdalsdans nr:2) by Sven-Ingvars Dansen den går på grönan äng, virvlar och snor i munter fläng, och solen röd och rund, den stannar upp en stund, och tar en titt på dansen uppå grönan äng. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan vide, asp och al. Bror bygger dammar åt … Dansen den går på grönan äng, virvlar och snor i munter fläng, och solen röd och rund, den stannar upp en stund, och tar en titt på dansen uppå grönan äng. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan vide, asp och al. Bror bygger dammar åt sin såg och hammar. Syster sopar stugan ren, Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan vide, asp och al. Bror bygger dammar åt sin såg och hammar. Syster sopar stugan ren, Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan vide, asp och al. Bror bygger dammar åt … Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind, mor hon går på grönan äng... Hade du varit här i Bjärröd i dag hade du sett att allt detta faktiskt hände. Veckans ord på U enligt O: "Alla alfabet har ett definitivt slut och nu är det bli många väldans kluriga bokstäver kvar. Va skönt att det regnar, då kan man njuta desto mer av att gå inne och handla på Erikshjälpen, ... Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader ut av rosenblader. mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen sänker guld i sjön, Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar åt sin såg och hammar. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan viden, asp och al. Bror bygger dammar åt sin såg och hammar. Mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan viden, asp och al.