Primär-! primär sekundär tertiär kvartär Primära aminer namnges med alkyl följt av ordet amin 3-metylbutylamin Ex metylamin CH 3 CH 3 NH 2 CH 3 CH CH 2 CH 2 NH 2 Sekundära och tertiära aminer namnges genom att den mest komplexa (flest kol) alkylgruppen bildar basnamn och övriga alkylgrupper bundna till kvävet behandlas som substituenter med … Tertiär-! Viktiga begrepp. Proteiners 3-dimensionella struktur: sekundär, tertiär och kvartär . Kvartär-! Alla proteiner har en ... Denna antikropp detekteras sedan! Primär struktur Sekundär struktur Tertiär struktur Kvartär struktur . Proteiners struktur: primär, sekundär, tertiär, kvartär, α-helix, β₋struktur (1) Primär (2) Sekundär (3) tertiär (4) kvartär Förändring av näringslivets struktur Råvaror Den globala marknaden Arbetskraft Fabrik Produkt Marknad Tidig industri Idag Globalisering Energi Transport Informationsteknologi (IT) MADE IN 1.2 Lokaliseringsteori Marknad Produktion De faktorer som bestämmer detta kallas lokaliseringsfaktorer. N- -C! Många möjligheter till variation på protein-strukturnivå!! O företaget säkerhetsåtgärder och rollen för det vetenskapliga samfundet, Peru. Fold och länkar i en proteinmolekyl gör äntligen sin 3-D-form kallad tertiär struktur.Proteiner med multipla polypeptider resulterar i kvaternär struktur. Har en lång diskussion så här mitt i natten ang primär, sekundär osv. Kvartär-! Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin. Detta ger två olika slags strukturer, nämligen; beta (β) - pläterade plåtar och alfa (α) - spiraler eller spolar. N- -C! Sekundär-! 3.1: 71-80 . Sekundär-! Har en lång diskussion så här mitt i natten ang primär, sekundär osv. 3.2: 82-85 : 3.4: 92-94; 102-106; 4.1-4.3: 113-136 Tertiär-! Primär struktur . 2012-10-22 4 Primärstruktur Beskriver polypeptidkedjans aminosyrasekvens + H