Källhänvisning i löpande text ... som bland annat inkluderar bloggar, Facebook och Twitter, är heller inte alltid arkiverade som andra källor. I löpande text kan författare och utgivningsår skrivas tillsammans inom parentes. Det går också att ange Hänvisning i den löpande texten ska ske vid varje ... ofta och när du ska referera? OLIKA SÄTT ATT REFERERA I LÖPANDE TEXT ... Harvardsystemet är en av flera standardiserade sätt att hänvisa (referera) till källor. Systemet Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. I din lista ska du ta med alla källor du hänvisar till i din text och det ska vara lätt att ... både i löpande text och i ... Referera med mera; Lathund: Referera till källor med olika författare . Författare I parentes I löpande text I källförteckning . En författare 1 (Dahlberg 1997 ) Dahlberg (1997) påpekar att… Referera till källor Varför ska jag referera? När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text skall du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt. Harvardsystemet är en av flera standardiserade sätt att hänvisa (referera) till källor. Systemet består av två delar: dels referenser i den löpande texten, dels fullständiga referenser som ... OLIKA SÄTT ATT REFERERA I LÖPANDE TEXT Normalt består texthänvisningen av en författares efternamn följt av årtal och sida. Grundregeln i allt vetenskapligt arbete är att man alltid bör använda sig av originalkällan. Men om du ändå måste använda ett verk som du inte har läst och som den författare du använder hänvisar till i sin text, måste detta framgå tydligt i texthänvisning. UPPSALA UNIVERSITET Referera i akademiska texter • Förskollärarprogrammet Varför ska man referera? Att ... är en lista i slutet av din text där du anger alla källor som du har hänvisat till i ... det gör du bara i referenserna i din löpande text. 1 De källor och referenser som hänvisas till i detta dokument är inte autentiska utan skapade för att belysa hur ... Författare, årtal (och eventuellt sidor) anges i löpande text. Information som är specifik för mediet såsom publiceringsdatum, sökdatum och webbadress anges endast i litteratur-förteckningen. B. Elektroniska källor. Hur citerar man elektroniska källor? Exempel Vidare läsning. Hur citerar man elektroniska källor? Elektroniska resurser blir … Referera I stället för att citera någon kan du referera deras text, dvs sammanfatta och skriva om med egna ord. Precis som med citat är det viktigt att du anger från vilken källa du hämtat informationen till ditt referat. UPPSALA UNIVERSITET Referera i akademiska texter x Förskollärarprogrammet 3 Varför ska man referera? Att referera är att sammanfatta det relevanta innehållet i vad någon skrivit eller sagt. När du skriver en akademisk text använder du referat för att visa att du har läst och förstått den kunskap som du förväntas ha fått i dina studier. Källhänvisning Källhänvisning i löpande text. När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för … Referenserna i denna guide har i möjligaste mån anpassats efter Katalogiseringsregler för svenska bibliotek och APA 6 och är förslag på hur man kan referera De flesta lagar och författningar från Sverige finns idag elektroniskt tillgängliga på nätet. Att referera innebär att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord. För att kunna göra ett korrekt referat behöver du först läsa och försöka förstå originalkällan, och därefter formulera en självständig sammanfattning av hur du tolkat innehållet. UPPSALA UNIVERSITET Referera i akademiska texter • Förskollärarprogrammet Varför ska man referera? Att ... är en lista i slutet av din text där du anger alla källor som du har hänvisat till i ... det gör du bara i referenserna i din löpande text. UPPSALA UNIVERSITET Referera i akademiska texter x Förskollärarprogrammet 3 Varför ska man referera? Att referera är att sammanfatta det relevanta innehållet i vad någon skrivit eller sagt. När du skriver en akademisk text använder du referat för att visa att du har läst och förstått den kunskap som du förväntas ha fått i dina studier. Referera källor Det är viktigt att du talar om var du hämtat de olika typer av material som du använder i dina egna texter. Som stöd för hur källhänvisningar ska utformas finns ett antal vedertagna system. Akademiska texter bygger vidare på forskning inom det aktuella området och på andra för ämnet relevanta källor. När du använder andras texter och utsagor i din text kan du antingen referera … Att referera i den löpande texten Texthänvisningen i Harvardsystemet består av författarens efternamn följt av publiceringsår och placeras i den löpande texten. Varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa skall du skriva en texthänvisning. MANUAL : ATT REFERERA ... Läsaren av din text ska alltid kunna veta vem som ansvarar för de forskningsresultat, slutsatser, tolkningar eller uppfattningar som du presenterar och läsaren ska också utifrån din referenslista kunna ta fram de källor du hänvisar till. Att referera innebär att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord. För att kunna göra ett korrekt referat behöver du först läsa och försöka förstå originalkällan, och därefter formulera en självständig sammanfattning av hur du tolkat innehållet. Mer om hänvisning i text. I den löpande texten anges författarens efternamn och publiceringsår så att läsaren kan identifiera källan och hitta den fullständiga informationen i den alfabetiska referenslistan. Om författarnamnet anges i texten utesluts det ur parentesen. BJÖRKLUND, M. 2011. Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september, s.20.. ERIKSSON, H. 2014. Fler kvinnor tar plats i företagens styrelser. Uppgifterna som ska finnas med i hänvisningen i din text är domstol och domnummer. Vid upprepningar kan du använda förkortningar för domstolarna. Den första gången ska du alltid ange hela namnet tillsammans med förkortningen. Akademiska texter bygger vidare på forskning inom det aktuella området och på andra för ämnet relevanta källor. När du använder andras texter och utsagor i din text kan du antingen referera eller citera källan. Referenser i löpande text Nihad Bunar anser att det fria skolvalet har påverkat elevsammansättningen (Bunar, 2010) eller Bunar (2010) anser att det fria skolvalet har påverkat elevsammansättningen eller Det fria skolvalet har påverkat elevsammansättningen (Bunar, 2010). Källor Det är viktigt att du som författare synliggör dina källor framförallt vid facklitterärt skrivande. Viktigt är också att läsaren får veta vilka grunder din text bygger på och inte vad du tycker och tänker om ämnet. Du bygger upp en trovärdighet till läsaren genom att referera till de källor du hämtat din information från.… Tänk på att i löpande text skrivs "och" mellan författarnamnen men i parentesen används et-tecknet (&). Caldenby, Linde Bjur och Ohlsson (2006) visar… Arkitekturen är en nyckel till stadens historia (Caldenby, Linde Bjur & Ohlsson, 2006).