Teknikens påverkan på det Svenska språket? Språk. Hejsan, håller på att skriva en uppsats i skolan, och behöver källor som beskriver hur tekniken har påverkat svenskan. Trots att svenska företag aktivt utvecklar exempelvis webb- och sökteknologier, handlar det i praktiken endast marginellt om teknologi som är anpassad till svenska, utan i huvudsak är deras FoU-insatser och prototyper inriktade på lösningar för engelska. Det svenska språk som vi möter och använder varje dag – exempelvis när vi samtalar med familj och vänner, håller föredrag i skolan, läser tidningen, skriver ett mötesprotokoll, småpratar med grannen, använder Facebook eller ringer en myndighet – ser ut på många olika sätt. Många beklagar sig idag över att engelskan får allt större inflytande på det svenska språket, och att vi tar in alldeles för många låneord från engelskan till svenskan. Det är sant att många engelska ord har fått motsvarigheter i svenskan under de två senaste årtiondena, vilket till stor del beror på it-teknikens … - Främmande språk och teknikens betydelse för det svenska språkets utveckling - Slutsats - Källkritik/källor Utdrag I och med ny teknik kan mycket förbättras och förenklas. I och med ny teknik kan ett språk utvecklas. I och med ny teknik har det svenska språket förändrats. Användningen av internet i mobilen ökar kraftigt. Sociala medier är den vanligaste internetaktiviteten bland tonåringar. Samtidigt har nyhetskonsumtionen ökat och inställningen till nyheter blivit mer positiv. Vi kan inte förbise det faktum att vetenskapliga och filosofiska strömningar importerades precis som ord. Den europeiska språkutvecklingen är beroende av teknikens utveckling. Det handlar naturligtvis om förmågan att sprida texter. Att det svenska språket har förändrats på grund av teknik hävdar Språkrådet för Svenska institutet i skriften Förändringar i svenska språket publicerat på svenskaspraket.si.se. De menar att den nya tekniken har möjliggjort för sociala medier, TV, datorer och mobiler att ta sin plats i samhället och därmed forma språket. Digitaliseringen av de svenska skolorna blir allt mer omfattande och tekniken i form av mobiler, datorer, smartboards och surfplattor, får en allt större betydelse i undervisningen. Trots detta finns det mycket lite forskning såväl som kunskap om teknikens påverkan på elevers skolresultat och deras språk. Håller nämligen på att skriva en uppsats i svenska 3 om detta förtjusande ämne och behöver alla svar jag kan få. Tack så jättejättejättemycket på förhand! webbenkater.com. Teknikens påverkan på det svenska språket! Svenska; English (US) … Teknikens inflytande på lågstadieelevers skriftspråk ... om detta är en positiv eller negativ påverkan. Slutsatsen har blivit den att det finns både positiva sidor ... Hur undervisar lärare på lågstadiet sina elever i korrekt svenska med tanke på allt chatt- och Teknikens påverkan på det informella skriftspråket | PM Svenska 3 Ett PM som handlar om teknikens påverkan på det informella språket där eleven utgår från artiklarna:“Sms är kort, inte snålt” (Anders Lotsson, Computer … Under 1700-talet hade istället franskan störst inflytande på det svenska språket. Dess påverkan började redan i slutet av 1600-talet, och skulle fortgå till mitten av 1800-talet, då inflytandet mattades av på grund av nationalromantiska strömningar i Sverige. De flesta organiserade grupper skrev huvudsakligen på latin. 1739 valde Svenska vetenskapsakademin att använda sig av det svenska språket. I den universitetsknutna vetenskapen i Sverige höll latinet ställningen som främsta språk betydligt längre. Kommunikation, som leder till förståelse, är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet och är därför värdefullt att kunna om hur man använder orden i språket på rätt sätt. På senaste tiden har vi dock fått ett nytt sätt att kommunicera. Som en uppföljning på DN:s artikel kunde läsarna igår just chatta med Anna Antonsson om teknikens påverkan på språket. Möjlighet till dialogiskt utbyte och fördjupning i ett visst ämne uteblev dock, eftersom DN har vulgärdefinierat chatt som ’kort svar på en fråga, utan möjlighet till uppföljning’. Äldre och yngre fornsvenska Alfabetet ändrades under denna tid och kom att likna dagens mer eller mindre. Påverkan på språket kom framförallt ifrån grekiskan och latinet. Om Teknikens fantaster. Den tekniska utvecklingen förs ofta framåt av personer med ett brinnande intresse för sitt ämne, och med en vision som … Som en uppföljning på DN:s artikel kunde läsarna igår just chatta med Anna Antonsson om teknikens påverkan på språket. Möjlighet till dialogiskt utbyte och fördjupning i ett visst ämne uteblev dock, eftersom DN har vulgärdefinierat chatt som ’kort svar på en fråga, utan möjlighet till uppföljning’. På sätt och vis är denna språkförändring väntad; ett icke-typiskt hjälpverb blir mer likt övriga hjälpverb i språket. Vi kan vidare konstatera att det är en ovanlig språkförändring, eftersom den sprider sig uppåt i åldrarna - från yngre språkbrukare till äldre, och att förändringen går mycket snabbt. Svenska språket håller på att bli lika platt som en plattskärm. Som relativt nyutbildad lärare oroas jag över det själlösa, på gränsen till döda, språk som många elever i gymnasieskolan uppfattar som riktig svenska. Äldre och yngre fornsvenska Alfabetet ändrades under denna tid och kom att likna dagens mer eller mindre. Påverkan på språket kom framförallt ifrån grekiskan och latinet. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial som är tänkt att användas av lärare i svenska och svenska som andraspråk som undervisar i grundskolans årskurs 7–9. Malmö kommun har granskat materialet utifrån ett andraspråksperspektiv. skriva och läsa: läsarorienterad läsning och textorienterad läsning. Om Teknikens fantaster. Den tekniska utvecklingen förs ofta framåt av personer med ett brinnande intresse för sitt ämne, och med en vision som … Sverige är en representativ demokrati och styrs utifrån demokratisk struktur på olika nivåer i samhället. Sverige är också en monarki. Det betyder att vi har en kung eller drottning som är statschef för landet. Följer teknikens påverkan på språk och språkanvändning! Bevakar språkteknisk . Läs mer . Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige. ... Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket. Som en uppföljning på DN:s artikel kunde läsarna igår just chatta med Anna Antonsson om teknikens påverkan på språket. Möjlighet till dialogiskt utbyte och fördjupning i ett visst ämne uteblev dock, eftersom DN har vulgärdefinierat chatt som ’kort svar på en fråga, utan möjlighet till uppföljning’. Som en uppföljning på DN:s artikel kunde läsarna igår just chatta med Anna Antonsson om teknikens påverkan på språket. Möjlighet till dialogiskt utbyte och fördjupning i ett visst ämne uteblev dock, eftersom DN har vulgärdefinierat chatt som ’kort svar på en fråga, utan möjlighet till uppföljning’. Vi valde att arbeta med miljöteknik för att vi i vår grupp är väldigt intresserade av teknikens snabba utveckling och vilken påverkan denna har på miljön.