Samtidigt så skiljer sig de två religiösa rörelserna på en del punkter som är ganska grundläggande för kristendomen. Jehovas Vittnen tror exempelvis inte på att Jesus är Gud vilket de flesta övriga kristna rörelse gör. Fråga: Vad är det egentligen som skiljer Jehovas vittnen från kristendomen? (I.B.) Det är flera olika saker som skiljer Jehovas vittnen från andra samfund inom kristenheten. Fråga: Kan Jehovas vittnen betraktas som ett kristet samfund? De avviker ju markant från den klassiska kristendomen. (J.S.) Det är förvisso sant att Jehovas vittnen har en hel del tolkningar av bibeln som skiljer sig från … En viktig detalj jag vill börja med att lyfta är att Jehovas vittnen är en inriktning inom kristendomen. Trots att de räknas in i samma religion finns det nästan häpnadsväckande stora skillnader mellan dem, men även många likheter. Jehovas vittnen är ett millenaristiskt och restorationistiskt kristet samfund med antitrinitaristiska läror som distinkt skiljer sig från generellt kristna trossatser. [1] Samfundet blev i svensk lagstiftning omnämnt som en sekt 1995 [ 2 ] , men är idag ett registrerat trossamfund i Sverige. [ 3 ] Men Jehovas vittnen litar endast till sig själva och därför har de farit vilse i sin tro. 1950-1961 gjorde de en egen översättning av Bibeln - Nya Världens översättning - för att den skulle stämma överens med deras egen lära som skiljer sig starkt från … Kritiker menar att vad Jesus och de första kristna trodde skiljer sig mycket från treenigheten, som lärs ut i kyrkorna i dag. Vissa avvisar även tron på Jesus som Gud, och tror istället på honom som en stor profet , en … Jehovas vittnen. Definition: Det världsvida kristna samhälle av människor som aktivt vittnar om Jehova Gud och hans uppsåt med mänskligheten.De grundar sina trosuppfattningar uteslutande på Bibeln. Vilka trosuppfattningar skiljer Jehovas vittnen från andra religioner? Jehovas vittnens grundläggande budskap skiljer sig egentligen inte extremt mycket från den grundläggande tron i övriga kristna rörelser. Men deras tro skiljer sig, annars hade samfundet inte haft en egen religion. Konventikelplakatet var en förordning från 1726 som förbjöd konventiklar (bönemöten i hemmen). Konventikelplakatet riktade sig bl.a. mot frikyrklighet för att slå vakt om "enhet i religionen" som enligt tidens uppfattning var nödvändig för att samhället skulle fungera. Jehovas vittnens grundläggande budskap skiljer sig egentligen inte extremt mycket från den grundläggande tron i övriga kristna rörelser. Men deras tro skiljer … Jehovas vittnen är ett millenaristiskt och restorationistiskt kristet samfund med antitrinitaristiska läror som distinkt skiljer sig från generellt kristna trossatser. [1] Samfundet blev i svensk lagstiftning omnämnt som en sekt 1995 [ 2 ] , men är idag ett registrerat trossamfund i Sverige. [ 3 ] Konventikelplakatet var en förordning från 1726 som förbjöd konventiklar (bönemöten i hemmen). Konventikelplakatet riktade sig bl.a. mot frikyrklighet för att slå vakt om "enhet i religionen" som enligt tidens uppfattning var nödvändig för att samhället skulle fungera. Hehe, japp det gör vi Mormonkyrkans "riktiga" namn är ju Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagas heliga, alltså är det Jesus Kristus vi dyrkar. Vi firar således också hans födelse som alla andra kristna kyrkor med undantag av Jehovas Vittnen. Vad gör du när du får besök av Jehovas Vittnen? Många avfärdar dem, andra är lite nyfikna och pratar en stund. Besöket, och tidningarna som Vittnena lämnar efter sig, väcker ofta en eller annan fundering kring religion och livsfrågor. Jehovas vittnen är en en del av kristendomen fast jag delar inte deras åsikter. Den största som skiljer är att de inte bekänner treenighetsläran. Den största som skiljer är att de inte bekänner treenighetsläran. Kristendomen är världens största religion och är indelad i tre huvudgrenar: den romersk katolska kyrkan, den grekisk ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan. Dess läror och sedvänjor skiljer sig mycket från Bibelns sanning. [Fotnoter] Treenighetsläran behandlas grundligt i broschyren Bör man tro på treenighetsläran?, utgiven av Jehovas vittnen … Viktiga punkter där Jehovas vittnen skiljer sig från kristendomen är att de lyft ut Kristi gudomlighet ur treenigheten och därför tvingats till en egen bibelöversättning där man ändrat texten, ex Apg 20:28 "sitt eget blod" till "sin egen sons blod", eller Kol 2:9 "gudomens" till "gudslikhetens", i … Katolska vs. Jehovas vittne Religiösa organisationer som hävdar att de har behållit kristendomen växer i antal. Två av dem är katolska och Jehovas vittne. Men även om deras lärdomar endast bygger på en religiös text, som är Bibeln, är skillnaderna fortfarande transparenta mellan de två. Vad skiljer er från Svenska Kyrkan ? ... »Vad betyder egentligen mystiken för kristendomen? ... Jehovas Vittnen, Krishna-medlemmar, medlemmar ur olika ordenssällskap, scientologer, m.fl. Idag predikas ofta ett annat evangelium än det vi finner i Guds ord. Vi måste motarbeta sekularisering p.g.a. Jehovas vittnen (uttalas jehová, som enbart i Sverige betonas på sista vokalen) (förkortat JV) är ett religiöst samfund som anser sig vara den enda direkta fortsättningen av den ursprungliga kristna kyrkan, från första århundradet efter Kristus. Läran har dock betydligt nyare ursprung i USA under 1870-talet. Jehovas Vittnen är ett religiöst samfundsom utgått från adventismen. Mormonerna (Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) har också sina rötter i kristendomen, men liksom Jehovas Vittnen har de valt bibeltolkningar som avviker från traditionell kristen tro. Vad är det som i så hög grad skiljer Jehovas Vittnen från andra kristna att de vågar påstå att "De enda som bibeln ger hopp om att få överleva den 'stora vedermödan' är" Jehovas Vittnen, och att "Inga andra räknas En man, tillhörande Jehovas vittnen, utsattes för indirekt diskriminering när han straffades av Arbetsförmedlingen för att ha tackat nej till jobb hos ett spel- … Du kan också googla och fundera vidare kring vad som skiljer Jehovas Vittnen från de kristna kyrkorna etc. Sen erkänner jag nog också att jag inte är någon specialist på Jehovas Vittnen men jag uppmanar dej starkt att tänka noggrant vad du ger dej in på. T.ex. vad är det som skiljer Jehovas vittne från kristendom? Och det var tolkningen av bibeln som skiljde åt deras tro från kristnas. De tror inte på treenigheten alltså att gud och Jesus inte är en och samma. Det handlar bland annat om nyateism, judendom, islam, nyandlighet, mormonerna och Jehovas vittnen. Till vem skulle vi gå? är dock definitivt en partsinlaga och ett grundantagande är att alla de olika livsåskådningssystem som beskrivs är … Migrationsverket har tagit fram ett stort batteri av frågor som de ställer till asylsökande flyktingar, som har konverterat från islam till kristendomen. Många av frågorna är grundläggande men en del av dessa är märkligt formulerade och är inte relevanta, utan rena skrivbordsprodukter. Dop En annan sak som skiljer Jehovas vittnen från övriga kyrkor är att dom bara har vuxendop.