En orsak till att det är extra svårt att ändra en grundlag är det som hände i Tyskland på 1930-talet. Grundlag skiljer sig från lag genom att i allmänhet vara kringgärdad av sådana procedurregler att en ändring är ... att ändra än vanlig lag. Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Allmänt sett är det svårt att tolka ... Detaljer går att ändra på. Men knappast mycket mera. M.H. Trögheten att ändra i grundlagarna är bra, för det kräver en bred majoritet under lång tid för att ändra i dem. Den avgörande frågan är hur lätt eller svårt det är att ändra en ... andra grundlagarna. Utdrag b) Vad är det man behöver skydda när man gör det svårt att ändra en grundlag? Förklaringen till varför är enkel: det finns inget att säga om det ... utgångspunkterna i grundlagarna. Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. ... Förklara varför det är svårare att ändra grundlagar än andra lagar samt vad som krävs för att ändra dem. Det är ... har makt att ändra vanliga lagar. ... Detta kallas representativ demokrati. Utöver att det är svårt att se ... Lambertz är ett bra exempel på varför Sverige ... nere i EU-parlamentet utan att du lärt in Svenska Grundlagarna! ... Det är nämligen så att det finns två olika sätt att se på det hela. Det väsentliga innehållet i YGL är att ge grundlagsskydd åt radio- och tv-sändningar, vissa webbsidor m.m. Du, först och främst, det här språktestet, då, varför vill ni ha ett sånt? Grundlagarna är de ... Med det menas att innehållet i landets övriga lagar inte får strida mot det som står i grundlagarna. Det viktiga är att vi tar de demokratiska frågorna på allvar, ... Lätt att ändra grundlagen till en republikansk ... Det be­höver inte vara svårt eller dyrt. En orsak till att det är extra svårt att ändra en grundlag är det som hände i Tyskland på 1930-talet. ... Grunddragen i det svenska statsskicket framgår av regeringsformen. ”Det är inte svårt att tänka sig att ... Förklaringen till varför är enkel: det finns inget att säga om det ... enligt utgångspunkterna i grundlagarna. Dagens förändringar gäller främst regeringsformen som är en av de fyra svenska grundlagarna.