Deirdre McCloskeys projekt är att ut­reda vilka dygder som bildar grundvalen för ett välfungerande marknadssamhälle. Hon presenterar sju dygder som vi behöver för att få ett gott samhälle och menar att sådana­ främst utvecklas i fria borgerliga samhällen. Fenomenet med separata badtider handlar inte bara om jämställdhet, utan är också uttryck för normer och sammanhang som stjälper snarare än hjälper i kampen mot parallella samhällen. Det är lätt att i en politisk debatt utlova många miljarder så fort något område som oroar väljarna förs på tal. Mindre lätt är att hävda att resurserna i sig ofta är mindre viktiga än ett förnuftigt användande av desamma. Dock kan man tycka att dessa synder är mer utpekade och konkreta än dom gamla därför att dom är mer anpassade till dagens samhälle. Eftersom att det var kyrkan som tidigare hade tolkningsföreträde på synderna så … Tecken på att något är allvarligt fel i dagens samhälle är många. Symptom på att det vi gör och tänker inte fungerar optimalt, samlas på hög. Larmen från Socialstyrelsen är viktiga att ta på allvar, av en hel massa olika skäl. Särskilt Aristoteles har diskuterat vilka egenskaper som är goda och viktiga för att utveckla en god människa och ett gott samhälle. • Fyra dygder ansågs särskilt viktiga: Måttfullhet, förstånd, rättvisa och mod Aristoteles: 300-talet f.Kr. Vad det är som är önskvärt är däremot en annan sak och skiftar i olika kulturer och i olika tider. Så till exempel hade ordet areté olika betydelseomfång hos Homeros och Platon. Iliaden utspelas i ett samhälle där krigiska dygder stod i centrum, och där tapperheten i strid intog främsta platsen. Denna rättighet har två sidor som är lika viktiga; ... byalaget, bostadsrättsföreningen etc. Många vuxna är överens om att barn av idag är viktiga ... kring vilka föreställningar pedagogerna har kring barns perspektiv och vad de konkretiserar ... de är aktiva aktörer i dagens samhälle. Järnets historia är lika lång som den är fylld av viktiga historiska händelser. Jag håller med om att denna rörlighet uppåt är något positivt i vårt samhälle, ... Alla gör viktiga insatser och bör få känna det. Vilka tekniker används inom informationspåverkan? ... att stora delar av vårt samhälle är potentiella ... åsiktsskillnader och försök till att övertyga människor är viktiga … Kvinnors möjligheter har ökat i vårt samhälle och synen på kvinnor har förändrats som en följd av jämställdhetsarbetet, ... Chefer är fortfarande i stor utsträckning män i ... vilka fortfarande domineras av män. Fascismens yttersta konsekvens är ett samhälle där varje gräns fungerar som stridslinje, ... vilka vill Jimmie Åkesson deportera? Följ Dagens Arena på Facebook och Twitter, ... OM DAGENS ARENA Varför du ska vara försiktig med vilka tekniska prylar du köper. 7 ... Teknik är ett viktigt ämne i dagens samhälle. Samtidigt är just det civila samhället och dess ... kan eller bör organiseras ser dagens ljus. Vilka är religionens positiva effekter och ... visar att det är möjligt att leva med dygder i dagens samhälle. Den skola som här framtonar är i viktiga avseenden en spegelbild av dagens samhälle. Syftet med en sådan värdegrund för omvårdnad är att tydliggöra viktiga och ... Etiska dygder är personliga ... Vad är ett värde? Dem är viktiga i dagens samhälle, ... detsamma med vilka vi är uppväxta med. Finns feodalsystemet kvar i dagens samhälle? Vilka är "maktlösa" idag? ... Dygder Dödssynder ... viktiga händelser, hur levde man? Samtidigt är just det civila samhället och ... eller bör organiseras ser dagens ljus. Påsken är passé och violerna på G. ... men nu gör vi kväller och känner oss rätt så nöjda med dagens prestationer. ... Minsta möjliga men mest viktiga. I dagens samhälle är individens klassidentifikation ... de är viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. ... till en framgångsrik person i dagens samhälle. ... som är viktiga. I dagens Sverige omfattar ... staten och vilka dygder den goda ledaren bör ha. Hårda nypor för ett mjukt samhälle? Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige Här bloggar Stockholms läns museums arkeologer om aktuella grävningar, forskningsprojekt och viktiga frågor som engagerar oss. Dem är viktiga i dagens samhälle, ... detsamma med vilka vi är uppväxta med.